BAASMOODULID

Prindi leht

Baasmoodulid sertifitseerivad oskusi, mida peetakse IT oskuste seast põhiliseks ja väga oluliseks. Baasmoodulid koos moodustavad oskuste ja teadmiste pagasi, mis on vajalik kõikidele, ükskõik, millise ühiskonna osa see inimene on. Neli baasmoodulit on:

Arvuti põhitõed – teadmised ja oskused erinevate elektroonsete seadmete kasutamisest, failide loomisest ja haldamisest, võrkudest ja andmekaitsest.

Interneti põhitõed– teadmised ja oskused, mis puudutavad internetis brausimist, efektiivset infootsignut ja kommunikatsiooni.

SEO Optimeerimine– SEO Optimeerimine Ja Professionaalne Veebisaitide Reklaamimine.

tekstitootlus

Tekstitöötlus – oskuseid ja teadmised, mis puudutavad tekstidokumendi loomist ja vormindamist.

tabelitootlus

Tabelitöötlus– teadmised ja oskused, mis puudutavad arvutustabeliga seotud mõisteid, igapäevaste tabelite koostamist tabelitöötlusrakenduses, sh valemite loomine ja kasutamine ning graafikute ja jooniste loomine.