Missioon

prnidi leht

ECDL Eesti ülesandeks on elukestva õppe edendamine Eestis üksikisikute, organisatsioonide kui ka Eesti ühiskonna tasemel. Meie otseseks missiooniks on arvutikasutusoskuste ja muu infotehnoloogilise ning tehnilise hariduse tõstmine Eestis rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele ja vastavate sertifitseerimisprogrammide esindamine Eestis.