Tutvustus

 

Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutus on 2008. aastal Eesti juriidiliste ja füüsiliste isikute ühiskondliku algatusena loodud ja käivitatud eraõiguslik juriidiline isik - sihtasutus, mille eesmärkideks on elukestva õppe edendamine Eestis fookusega infotehnoloogilise ja muu tehnilise haridustaseme tõstmisele ja selle teadmise viimine teistesse riikidesse.

 

Sihtasutuse põhikirjalise tegevusena eesmärgi saavutamiseks näevad algatajad eelkõige:

  • vara kogumist, kasutamist ja võõrandamist Sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;
  • koolituskavade, -metoodikate, ja õppeprogrammide väljatöötamist ja kasutusse andmist;
  • erinevate koolitusprogrammide ja projektide käivitamist ja läbi viimist;
  • osalemist kutsenõuete, -standardite ja kutseeksamite väljatöötamises. Vastava rahvusvahelise kogemuse propageerimist Eestis;
  • infotehnoloogilise riistvara ja tarkvara võõrandamist või kasutusse andmist Sihtasutuse eesmärkide täitmiseks.