UUS ECDL – töötajate arvutioskuste sertifitseerimine nüüd taskukohane kõikidele ettevõtetele (2014)

On selge, et 2014. aastal ei piisa ettevõtte juhile teadmisest, et tema töötajal on enda hinnangul Excelis „kõrgtase“ või Wordis “baastase“. Tulenevalt IKT vahendite üha kandvamast rollist töökohal on töötaja arvutioskused kriitilisel kohal.
Enim levinud arvutioskuste hindamise vahend ECDL (European Computer Driving Licence) on 2014. aastal teinud läbi suured muudatused selleks, et olemasolevate ja tulevaste töötajate arvutioskuste hindamine käiks hõlpsalt ning annaks selge pildi töötaja IKT kompetentsuse tasemest.

ECDL on 150-s riigis levinud arvutioskuste sertifitseerimisprogramm. Välja on antud üle 12 miljoni sertifikaadi ning tehtud rohkem kui 54 miljonit teema testi. (www.ecdl.org)

MIDA TÖÖTAJATE SERTIFITSEERIMINE EESTI ETTEVÕTTELE ANNAB

 • Annab kindluse, et töötajad tulevad oma tööülesannetega, mis puudutavad IT tarkvara kasutamist, toime iseseisvalt ja efektiivselt. ECDL sertifikaat tõendab selle omaniku praktilisi oskusi enamlevinud kontoritarkvara kasutamisel.
 • Piisavad arvutioskused säästavad aega ja raha efektiivse töö tulemusena.
 • Efektiivne ja oskuslik IT tarkvara kasutus suurendab töö kvaliteeti.
 • IKT kasutusoskus suurendab e-teenuste (e-tervis, e-riik, e-kool, jms) kasutust1
 • ECDL Sertifikaat annab selle omajale enesekindluse oma tööülesannetes ning motiveerib arenema.

ECDL PROGRAMMI SISU
Töötajate arvutioskusi on võimalik sertifitseerida erinevate teemade lõikes. Vastavalt teie ettevõtte tegevustele saab ECDLi olemasolevatest teemadest panna kokku teie ettevõtte või osakonna profiili. Kokku on teemasid 10:

2

Arvuti põhitõed -  teadmised ja oskused erinevate elektroonsete seadmete kasutamisest, failide loomisest ja haldamisest, võrkudest ja andmekaitsest.

3

Interneti põhitõed - teadmised ja oskused, mis puudutavad internetis brausimist, efektiivset infootsingut ja kommunikatsiooni.

4

Tekstitöötlus (MS Word baasil) - oskuseid ja teadmised, mis puudutavad tekstidokumendi loomist ja vormindamist.

5

Arvutustabelid (MS Excel baasil) - teadmised ja oskused, mis puudutavad igapäevaste tabelite koostamist tabelitöötlusrakenduses, sh valemite loomine ja kasutamine ning graafikute ja jooniste loomine.

6

Andmebaasid (MS Access baasil) - teadmised ja oskused andmebaasi tarkvara efektiivsest kasutamisest. Tabelite, päringute, vormide ja aruannete loomine ja redigeerimine

7

Esitlus (MS PowerPoint baasil) -  professionaalsete esitluste loomine. Esitluste loomine, vormindamine, erinevate slaidi põhjade ja animatsioonide kasutamine.

8

Koostöö internetis – teadmised ja oskused veebipõhistest koostöövahenditest näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja ka mobiilirakendused.

9

IT turvalisus - teadmised ja oskused sellest kuidas enda ja organisatsiooni andmeid kaitsta, kuidas tunda ennast turvaliselt internetis sh ka sotsiaalmeedias.

10

Pilditöötlus (Adobe Photoshop baasil) - teadmised ja oskused pilditöötluse erinevate tarkvarade kasutamiseks, piltide ettevalmistamiseks trükki ning veebi.

11

Veebitöötlus (Adobe Dreamweaver baasil) - Baasteadmised ja -oskused veebilehe töötlemisest ja avaldamisest - veebilehe loomine, kujundamine, loomise, üleslaadimine ja haldamine.

KUIDAS TÖÖTAJATE OSKUSI SERTIFITSEERIDA
Ettevõte peab võtma ühendust endale sobiliku eksamikeskusega, kellega koostöös saab paika panna sobiva programmi - valima välja sobilikud teemad ning mõtlema ka koolituse peale.
Eksamikeskus seejärel saab korraldada vajaliku koolituse ning viima töötajatele läbi välja valitud teemade testid. Kõik hinnaläbirääkimised toimuvad samuti otse eksamikeskusega.

ECDL eksamikeskuste valiku leiate siit.

On selge, et 2014. aastal ei piisa ettevõtte juhile teadmisest, et tema töötajal on enda hinnangul Excelis „kõrgtase“ või Wordis “baastase“. Tulenevalt IKT vahendite üha kandvamast rollist töökohal on töötaja arvutioskused kriitilisel kohal.

Enim levinud arvutioskuste hindamise vahend ECDL (European Computer Driving Licence) on 2014. aastal teinud läbi suured muudatused selleks, et olemasolevate ja tulevaste töötajate arvutioskuste hindamine käiks hõlpsalt ning annaks selge pildi töötaja IKT kompetentsuse tasemest.

ECDL on 150-s riigis levinud arvutioskuste sertifitseerimisprogramm. Välja on antud üle 12 miljoni sertifikaadi ning tehtud rohkem kui 54 miljonit teema testi. (www.ecdl.org)

MIDA TÖÖTAJATE SERTIFITSEERIMINE EESTI ETTEVÕTTELE ANNAB

 • Annab kindluse, et töötajad tulevad oma tööülesannetega, mis puudutavad IT tarkvara kasutamist, toime iseseisvalt ja efektiivselt. ECDL sertifikaat tõendab selle omaniku praktilisi oskusi enamlevinud kontoritarkvara kasutamisel.
 • Piisavad arvutioskused säästavad aega ja raha efektiivse töö tulemusena.
 • Efektiivne ja oskuslik IT tarkvara kasutus suurendab töö kvaliteeti.
 • IKT kasutusoskus suurendab e-teenuste (e-tervis, e-riik, e-kool, jms) kasutust1
 • ECDL Sertifikaat annab selle omajale enesekindluse oma tööülesannetes ning motiveerib arenema.

 

ECDL hakkab väljastama spetsiaalset sertifikaati õpilastele ja õpetajatele (2014)

Seoses ECDL programmi uuendustega on nüüd võimalus ECDLi erinevaid mooduleid kombineerida sellisteks komplektideks ehk profiilideks nagu igale inimesele vastavalt oma töö- või muudel ülesannetel vaja on.

Sellest tulenevalt oleme koostanud profiili õpilasele ja õpetajale. Vastavate moodulite läbimisel on õpilasel ja õpetajal võimalik nüüd sertifitseerida oma oskusi ning selle tulemusena saada vastavalt "Õpilase ECDL sertifikaat" või "Õpetaja ECDL Sertifikaat".

Antud sertifikaate väljastavad kõik ECDL eksamikeskused üle Eesti.

e

ECDL Profiil Õpilasele koosneb neljast baasmoodulist ja kolmest standardmoodulist. Gümnaasiumi õpilasel on ECDList õpingutel väga suur kasu. Õiged oskused nii info otsingul kui dokumentide vormistamisel ja koostamisel säästavad kodutööde puhul kõvasti aega. Kuna internetis surfamist ning erinevate sotsiaameedia aknalite kasutamist on palju on oluline ka teada võimalikest ohtudest ja riskidest,mis nendega kaasnevad, seega on IT turvalisuse moodul siin õigel kohal. Õpilase ECDL profiil on järgmine:

oreyp

 

Digital Marketer

ECDL Profiil Õpetajale koosneb neljast baasmoodulist ja kolmest standardmoodulist. 

orewy

pPresentation

UUS ECDL - moodulitel uuendatud programmid ja uued nimed (2014)

2014. aasta on ECDL programmile olnud väga suur muudatuste aasta. Kõige suurem muudatus on programmi sisus.

Vana programmi kohaselt teadsime kõik vanu häid mooduleid 1-7. Uues programmi kohaselt räägitakse moodulitest ainult nende nimedega - põhiliselt selle pärast, et mõned vanad moodulid on uues programmis totaalselt muutunud.

Peamised muutused "Uus ECDL" programmis:

 • Lisandunud on uued moodulid:
  • Arvuti põhitõed - antud moodulis on kombineeritud ja ajakohastatud vana programmi 1 ja 2 moodul.
  • Interneti põhitõed - antud moodul baseerub vana programmi 7. mooduli interneti osale.
  • Koostöö internetis - antud moodul on uutest moodulitest kõige uuenduslikuma sisuga. Põhilised märksõnad sellele moodulile on GoogleDocs ja Onedrive, Google Calendar, Facebook, Skype, Moodle ja Android
 • Kui enne rääkisime kahest võimalikust sertifikaadist "ECDL Start" ja "ECDL Core" siis nüüd on igal inimesel võimalik koostada enda vajadustest lähtuv ECDL sertifikaat ehk ECDl Profiil.
 • Uue programmiga seoses on Eestis kasutusele võetud ka automaattestid

Täpsed ECDL moodulite programmid ja kirjeldused leiad siit.

ECDL läheB üle automaattestidele septembris 2014

Eestis on ECDL programmi arvutioskusi testitud aegade algusest peale manuaalsete testidega. Manuaalsed testid hindavad inimese praktilist arvutikasutusoskust väga hästi ja põhjalikult. Kahjuks on aga manuaaltestide läbiviimine ajamahukas ning testi sooritajale ka rahaliselt päris kallis. Seoses sellega läheb ECDL koos kõikide eksamikeskustega alates 2014. aasta septembrist üle automaattestidele.

Tulenevalt hotspot küsimuse tüübist on automaattestidel väga hea praktiliste oskuste kontrollimise funktsioon säilinud ning lisaks on üleminek võimaldanud testi hinda tunduvalt langetada. Testide tegemine on mugavam nii testi tegijale endale kui ka testi läbiviijale. Oleme sellise suure ülemineku üle väga rõõmsad. Loomulikult on testidega veel arendustöid, kuid põhiline on tehtud.

Üleminekuperioodil (kuni mai 2015) on võimalik valitud eksamikeskustes sooritada veel manuaalseid eksameid.